fbpx

Luật Doanh Nghiệp

Các quy định, thông tư nghị định chính phủ về thành lập một doanh nghiệp mới

hồ sơ thủ tục giải thể công ty doanh nghiệp

Hồ Sơ Thủ Tục Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp

Giải thể công ty trước hết là hoạt động do doanh nghiệp tiến hành với các công việc chính như: thanh lý tài sản và các nghĩa vụ nợ; tiến tới chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý để rút khỏi thị trường…

lưu ý khi sang nhượng cửa hàng

5 Điều Cần Lưu Ý Khi Sang Nhượng Cửa Hàng

Theo thực tế đã chứng minh, ngày nay rất nhiều người lựa chọn hình thức sang nhượng cửa hàng thay vì sẽ xây cửa hàng như thông thường để có thể sử dụng luôn cơ sở vật chất